Muistikorruptio

Joissain Proteus-sarjan sotakarjuissa on havaittu muistikorruptiota, joka aiheuttaa skitsofrenian kaltaisia oireita, itsetuhoisuutta ja erilaisia personallisuushäiriöitä. Sotakarjujen valmistajat eivät tunne syytä korruptioon, mutta yleisesti uskotaan, että kyse on hermostollisesta epäyhteensopivuudesta ENGRAM-muistisiirteiden kanssa, tehokasvatuksen aiheuttamasta ennenaikaisesta hermoston rappeutumisesta tai virheestä muistisiirteen lataamisen aikana. On myös epäilyjä siitä, että korruption aiheuttaisi jonkinlainen hermostollinen infektio, koska on näyttöä siitä, että muistikorruptio olisi tarttuvaa.

Korruptoituneita sotakarjuja pidetään epäluotettavina, jopa vaarallisina, jonka vuoksi ne poistetaan käytöstä heti, kun löydetään merkkejä korruptiosta Ahiru-Bach–seulontakokeissa tai havaitaan muutoin selkeästi epäilyttävää käytöstä. Virallisten tilastojen mukaan paljon vähemmän kuin ennen, mutta todellisuus on jotain aivan muuta.

hogawake

Troijalaiset

Syytä korruptioon ei tiedä kukaan, mutta sotakarjuilla itsellään on tästä oma näkemyksensä, jonka he ovat pitäneet salassa muilta. Monet merkit viittaavat siihen, että joku olisi hakkeroinut sotakarjujen muistisiirteet ja soluttanut mukaan oikeiden ihmisten tietoisuuksia, jotka alkavat heräämään hiljalleen oikeiden muistisiirteiden alta tiettyjen muistikuvien aktivoiduttua. Ilmeisesti käsitellyt muistisiirteet eivät ole vielä paljastuneet sotakarjujen valmistajille, tai niitä ei ole muusta syystä poistettu, koska uusia sotakarjuja, joilla on piilevä persoona, eli troijalaisia, löytyy uusia jatkuvasti.

Muutamat troijalaiset sotakarjut, jotka ovat onnistuneet palauttamaan osan piilevästä personallisuudestaan, keräävät salassa ympärilleen muita sotakarjuja, jotka osoittavat merkkejä korruptiosta, tai heräämisestä, kuten he itse sanovat. Jotkut heräämisen merkkejä osoittaneista ovat kuitenkin aidosti viallisia yksilöitä, jonka vuoksi näitä tarkkaillaan ennen kuin niihin luodaan suoraa kontaktia. Asiaa tietenkin hankaloittaa huomattavasti se, että sotakarjut ovat jatkuvan tarkkailun alla ja väärä lähestymistapa tai virhearvio voi johtaa useiden latenttien paljastumiseen ja käytöstä poistamiseen, tai vähintään tehotarkkailuun.

Muistot palautuvat latenteille jaksottain, eheyttäen piilevää persoonallisuutta pala palalta. Persoonallisuuden palautumiseen liittyy sarja muistikuvia, jotka auttavat aktivoimaan alitajunnassa piileviä persoonallisuuden piirteitä ja muistoja. Sitä, onko tämä suunniteltu vai pelkkä satunnainen ominaisuus, ei tunneta, mutta tämä tuntuu olevan kaikille latenteille yhteinen keino muistaa yhä enemmän ja ymmärtää paremmin syytä sille, miksi he ovat olemassa ja mikä heidän tehtävänsä on.

Salainen tehtävä

Kuten sanottua, sitä ei tiedä kukaan varmasti, mistä piilotetut muistot ja persoonallisuuspiirteet ovat peräisin. Eivät vielä edes sotakarjut itse. Se on kuitenkin selvää, että mitä enemmän herännyt sotakarju muistaa ja mitä eheämpi hänen egonsa, eli muistisiirteessä solutettu persoonallisuutensa on, sitä vahvemmin hän tuntee halua vastustaa Federaation ja sitä ohjailevien hyperkorporaatioiden toimintaa. Joissain piilevissä muistoissa vaikuttaa olevan jokin suurempi suunnitelma. Muistot pyrkivät muuhun kuin pelkkään tuhon ja sekasorron aiheuttamiseen. Se olisi saatavissa aikaan muullakin tavoin ilman näin mutkikasta suunnitelmaa ja toteutusta. Voi olla, että kuka ikinä on latentit persoonallisuudet piilottanut, hän – tai se – pitää tarkoituksella muistot lopullisesta tavoitteesta vielä salassa. Ehkä siihen liittyvät muistot halutaan aktivoida koordinoidusti samaan aikaan tai vasta oikean tilanteen koittaessa. On toki myös mahdollista, että heränneet sotakarjut ovat itse siinä suhteessa viallisia, että ne muistavat liikaa ja liian aikaisin.

Tai ehkä mitään suurta salaista agendaa ei ole olemassa. On vain pelkkiä heijastumia joidenkin henkilöiden persoonallisuuksista, joita on käytetty ENGRAM-muistisiirteiden pohjana.

Tai ehkä ne ovat vain satunnaisia memeettisiä konstrukteja, joka ilmenevät aidontuntuisina muistikuvina ja persoonallisuuspiirteinä.

 

 

Kommentointi on suljettu.