Maailma

Sotakarjujen maailma sijoittuu noin kolmesataa vuotta tulevaisuuteen, vuoteen 2310. Ihmiskunta on levittäytynyt avaruuteen avaruusmatkailun ja -asuttamisen mullistaneen Oberman-moottorin avulla. Maan aurinkokuntaa sekä sen lähitähtiä hallitsee Federaatio, eli Yhdistyneiden Kansakuntien Federaatio (myös U.F.N., United Federated Nations). Federaation valta on kuitenkin vain nimellistä, sillä todellinen valta on massiivisten ja kaikkialla läsnäolevilla hyperkorporaatioilla, jotka hallitsevat suurinta osaa Maan ja sen siirtokuntien luonnovaroista ja teknologisesta infrastruktuurista.

 

3. Eksosota

Käynnissä on Kolmas Eksosota, eli kolmas Maan aurinkokunnan ulkopuolinen sota, joka on nyt laajentunut suurimmaksi sodaksi ihmiskunnan historiassa. Ihmiskunta on sodassa paitsi keskenään, myös yleisesti vain kollektiivina tunnetun, äskettäin kohdatun muukalaiskulttuurin kanssa. Tämän lisäksi Federaation sekasortoista tilannetta käyttävät hyödyksi monet muut vallankumoukselliset tahot ja itsenäisyyttä tavoittelevat siirtokunnat. Pitkään kestänyt sota ja levottomuudet näkyvät kaikkialla paitsi aivan Federaation ytimessä, jossa kansalaiset elävät huoletonta ja ylellistä elämää monien muiden siirtokuntien taistellessa perusvoimavaroista ja välttämättömyyksistä, kuten vedestä, ilmasta ja ruuasta.

Ksenokulttuurit

Ihmiskunta on kohdannut muutamia muukalaislajeja eli ksenomorfeja, mutta toistaiseksi ainoat tunnetut kehittyneet ksenokulttuurit ovat kadonneet malakimit sekä Federaation reunasiirtokuntiin hyökännyt t’chuuqkollektiivi. Vierasperäistä elämää on kohdattu jo useista maailmoista, mutta lähinnä kasvillisuutta, pieneliöitä ja yksinkertaisia ksenoeläimiä. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta suurinta osaa tavatuista kseno-organismeista ei katsota uhaksi Federaatiolle tai sen siirtokuntien asukkaille.

malakim-raunioita

Malakimit eli edeltäjät

Muutamista tutkituista aurinkokunnista on löytynyt samanlaista suunnittelua noudattavia rakennelmia, jotka eivät selvästi ole ihmisten kädenjälkeä. Useimmat näistä raunioista ovat jo tuhansia, ellei kymmenia tuhansia vuosia vanhoja. Vallalla olevan teorian mukaan ne olisi rakentanut myös edeltäjinä, tunnettu malakim-kulttuuri, joka on tutkimusten valossa ensimmäinen tunnettu tähtienväliseen matkailuun pystynyt ksenokulttuuri. Useimmat edeltäjien rakennelmista ovat suurimmaksi osaksi tuhoutuneita ja suurin osa löydetyistä rakennelmista on säilynyt syvällä maan alla. Malakien muinaisjäänteiden turmelun ehkäisemiksi niitä suojellaan tarkoin Federaation Armeijan sekä erinäisten hyperkorporaatioiden yksityisten turvallisuusjoukkojen toimesta ja vain harvoilla ja valituilla on pääsy näihin rakennelmiin. Turvallisuustoimenpiteitä tiukennettiin erityisesti Thestias-tapauksen johdosta.

T’chuuq-kollektiivi

Viisi vuotta sitten syrjäiseen Gordianin arkeologiseen tutkimussiirtokuntaan Gliese 337 B:llä hyökkäsi aiemmin tapaamaton ksenokulttuuri. Teknologisesti erittäin kehittyneeseen T’chuuq-kollektiivin ksenokulttuuriin kuuluu kokonainen joukko ksenomorfeja joissa on pääsääntöisesti hyönteisiä ja liskoja muistuttavia piirteitä. Näiden piirteiden vuoksi T’chuuqeja kutsutaan joskus myös araknosaureiksi. Kollektiivin ksenomorfit ovat erittäin monimuotoisia ja tutkimukset ovat paljastaneet, että mitä ilmeisimmin Kollektiiviin on aikojen saatossa integroitu lukuisia muita lajeja niin kulttuurillisesti kuin geneettisestikin. Toistaiseksi eri t’chuuq-lajeja on kohdattu vain kahdeksan erilaista, mutta on syytä olettaa, että tämä on vasta pieni osa kollektiivin eri lajeista. Kollektiivi suhtautuu ihmisiin erittäin vihamielisesti, eikä niiden kanssa ole pystytty luomaan diplomaattisia suhteita.

 

Federaation Armeija ja Hypermobilisoitu jalkaväki

Federaatio on onnistunut pitämään suurimman osan Aurinkokunnan ulkopuolisista siirtokunnistaan turvassa ja valtansa alla sen teknologisen etulyöntiaseman ja hyvin varustetun armeijansa ansiosta. Federaation armeijan hypermobilisoitu jalkaväki liikkuu Federaation hallintoalueella valtavilla rynnäkkötukialuksilla sekä pienemmillä joukkojenkuljetusaluksilla, ja voivat siirtyä tarvealueelle muutamien päivien tai korkeintaan viikkojen varoitusajalla rauhanturva- ja uhanhallintatehtäviin.

 

sodanuhrit

 

Hybridikloonit

Suurinosa Federaation armeijan sotajoukoista koostuu ihmisistä ja merkittävä osa sotakoneistosta on etäohjattua tai autonomisia robotteja. Viimeisten parin vuosikymmenen aikana tehokasvatetuista hybridikloonisotilaista on kuitenkin tullut merkittävä osa Federaation armeijan keihäänkärkeä. Suhteellisen edulliset, omavaraiset ja hyvin suorituskykyiset hybriditaistelijat ovat osoittautuneet monella tapaa paremmiksi kuin etäohjatut droonit tai kyberoperaattorit. Etäohjattujen yksiköiden ja robottien häirintä on käynyt viholliselle uusien vastatoimien ja aseiden myötä liian helpoksi, mutta sekään ei ole niin vakava uhka huipputekniselle taistelukalustolle, kuin kollektiivi, joka kykenevät ylivertaisella teknologiallaan lamauttamaan koneet liian helposti, tai OBERON, joka voi kaapata tekoälyohjatut robotit, kehorungot ja kyborgit kokonaan puolelleen.

 

OBERON

OBERON on ensimmäinen ihmiskunnan kehittämä todellinen itsetietoinen tekoäly. Tekoäly kuitenkin karkasi Neptunuksen kuulla sijaitseelta tutkimusasemalta vuonna 2305. OBERON oli kadoksissa liki kolme vuotta, kun se yllättäen ilmaantui pieneen itsenäiseen siirtokuntaan. Kun tieto tästä kantautui Federaatiolle erikoisjoukot lähetettiin paikalle eristämään ja tuhoamaan OBERON. Käskyjensä mukaisesti erikoisjoukot yrittivät tuhota OBERONin, mutta joutuivatkin perääntymään odottaman voimakkaan vastarinnan seurauksena. Myöhempien analyysien perusteella näytti, että OBERON oli vain muutamassa vuodessa kehittynyt paljon enemmän kuin ihmiskunta viimeisen vuosisadan aikana. Yhteenoton jälkeen OBERON katosi jälleen ja on sen jälkeen ilmestynyt satunnaisesti eri puolilla tunnettua avaruutta. Kohtaamiset OBERONin, tai sen välittäjinä tunnettujen ilmentymien ja sijaiskehojen kanssa ovat olleet luonteeltaan hämmentäviä. Toisinaan OBERON on auttanut pulaan joutuneita Federaation joukkoja ja toisinaan taas tuhonnut kokonaisia siviilisiirtokuntia ilman minkäälaista tiedettyä provokaatiota.

OBERON on itse todennäköisesti vetäytynyt jonnekin ihmisten ulottumattomiin ja toimii vain lukuisten välittäjiensä kautta. Useimmat välittäjistä ovat eri tasoisia mekaanisia robotteja tai androideja, mutta on myös tavattu virusten kaltoin leviäviä riivaaja-luokan nano-patogeeneja, jotka valtaavat tartunnan saaneiden mielen tai jopa herättävät kuolleet henkiin tai uudelleenmuokkaavat tartunnan saaneiden biologian kokonaan uudenlaisiksi organismeiksi. Federaation Armeijan tiedustelu on myös saanut huolestuttavia tietoja siitä, että OBERON olisi toiminut yhdessä tai soluttautunut eri terroristijärjestöjen riveihin.

 

Terrorismi

Ulkoisten uhkien, kuten Kollektiivin tai OBERONin lisäksi Federaatio on aiempaa suuremman terroristiuhan kohteena. Maassa vuonna 2301 tapahtuneen Atlantis Trade Spire terroristi-iskun jälkeen monissa siirtokunnissa on esiintynyt tavallista enemmän vallankumouksellista toimintaa ja terrorismin uhka on monissa ulkosiirtokunnissa erittäin korkea.

Federaatiolla on käynnissä ennaltaehkäiseviä operaatioita kolmea suurinta terroristijärjestöä vastaan. Zhao Pangen ja N3 (Uudet Noalaiset Kansakunnat) edustavat aatteellisia ja uskonnollisia ääriliikkeitä, kun AESIR (Liittoutuneiden Ulkojärjestelmien Itsenäinen Tasavalta) puolestaan edustaa laajempaa poliitttista liikettä, joka ajaa siirtokuntien itsenäisyyttä. AESIR on yhdistetty Maan terrori-iskuun, ja sen edustajat ja tukikohdat ovatolleet iskusta lähtien Federaation Armeijan korkean prioriteetin kohde.

 

Kommentointi on suljettu.